ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI


Graffiti

Našim zákazníkům nabízíme odstraňování graffiti z fasád, opěrných zdí, plotů, dveří, oken, prvků technického a komunálního vybavení a dalších zařízení. Disponujeme technologiemi pro odstraňování graffiti z nejrůznějších druhů materiálů.

V případě potřeby zajišťujeme následné přetření poškozených míst. Pro přetření si necháváme míchat barvu přesně dle původního odstínu. Dle požadavku navrhneme a provedeme anti graffitové nátěry pro pozdější snadné a levné odstraňování dalších případných znečištění graffiti.

V současné době používáme 2 základní metody odstraňování graffiti:

 

1. ) ODSTRANĚNÍ GRAFFITI CHEMICKOU CESTOU

Jedná se o odstraňování graffiti bezodpadovou technologií, která umožňuje rychlé a účinné renovace znečištěných povrchů za současného šetrného přístupu k životnímu prostředí. Touto technologií lze upravovat jakékoliv fasády, cihlové zdivo, betony, obklady, dřevěné i kovové plochy.

Při tomto druhu odstraňování používáme gelové odstraňovače, které minimálně stékají a svým působením narušují graffiti barvy. Následně se povrch opláchne tlakovou vodou (v případě potřeby doplněnou vhodným čistícím přípravkem). Dle druhu povrchu a míry znečištění je v některých případech nutné následně původní nátěr přetřít novým., což zajišťujeme v rámci této služby.

 

2.) ODSTRANĚNÍ GRAFFITI METODOU MIKROABRAZE

V některých případech je výhodnější použití metody mikrobraze strojem Tornado ACS, což je nově vyvinuté systémové řešení pro rychlé a hospodárné odstranění grafitových nástřiků bez chemie a/nebo vody. Znečištěné plochy důkladně a šetrně vyčistíme absolutně bezprašně.

Použití a provozování zařízení je velmi jednoduché, obsluhující osoba nasadí osvětlený pískovací kryt na určenou plochu, která je zvolena k čištění nebo odstranění nečistot. V prostoru pískovacího krytu zasáhne pískovací granulát (podle vybraného granulátu) vhodného pro určenou plochu a podklad (ořechový granulát, umělohmotný granulát, písek, microlát nebo pískovací sklo rozdílného zrnění) silnou energii určené plochy a odstraňuje barvy nečistoty, rez nebo jiné nečistoty. V uzavřeném cirkulačním okruhu pískovacího zařízení, zabezpečuje speciální provedení zařízení, oddělení znovu použitelného granulátu od nečistot a prachu tak, aby se použitelný granulát dostal do cirkulačního okruhu a nečistoty plus nepoužitelný granulát byly zachyceny záchytným sítem. Samotný pracovní postup může obsluhující osoba optimálně sledovat pískovacím krytem. Cirkulační uzavřený okruh s velmi nízkou hlučností pracuje bezprašně a obsluhující personál nepotřebuje ochranné oblečení. Současně není nutné v pracovním prostoru v budovách a veřejných prostorách stavět velmi náročné uzávěrky budov, chodníků a podobných prostorů.